RARINTENY
Atolotry ny Faritra Analamanga,


Famaritana ny teny tadiavina :
Pendeso ny litera na marika mifandraika amin'ny rarinteny mitsivalana na mitsangana.

Fikisahana :
Ampiasao ny totozy na ny bokotra      

[Entrée] raha hanamarina ny valin-teny voasoratra