Lalana rarivato Ampefiloha Ambodirano

Tohizana ny rarivato hipàka any ampovoan-tanàna
Nisy fotoana nandritra ny fandalovan'ny President Andry RAJOELINA tetsy amin'ny EPP Ampefiloha Ambodirano dia efa namboarin'ny Faritra Analamanga ho lalana rarivato na pavé ny lalana avy eo amin'ny arabe mankeny amin'ny EPP.
Ankehitriny dia notohizan'ny Faritra Analamanga izany lalana pavé izany ka manomboka eo amin'ny EPP mitsofoka any anaty tananan'Ampefiloha Ambodirano no amboarina amin'izany.
Marihiny fa namboarina ihany koa ireo rarivato efa vita tamin'ny andiany voalohany ary nohamafisina ihany koa ny sisiny mba hampateza tsara ny lalana efa vita.