JIR 2021, hotanterahina any Itasy sy Sofia

Taorian'ny Faritra Analamanga dia ny Faritra Itasy indray no handray ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Faritra na ny Journées Internationales des Régions, andiany faharoa, ny 30 septambra 2021 hatramin'ny 2 oktobra 2021. Ny andiany fahatelo kosa, amin'ity taona 2021 ity ihany dia hotanterahina any amin'ny Faritra Sofia ny 28 hatramin'ny 30 oktobra.

Raha tsiahivina dia ny Faritra Analamanga no nandray ny andiany voalohany tamin'ny JIR ny 26 hatramin'ny 28 novambra 2020.

20/09/21

JOURNEES INTERNATIONALES DES REGIONS

ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN'NY FARITRA

Journées Internationales des Régions

Hankalazaina eto amintsika manomboka amin'ity taona ity ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Faritra na ny Journées Internationales des Régions ; hetsika izay karakarain'ny Minisiteran'ny Raharahambahiny sy ny Minisiteran'ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana miaraka amin'ireo Faritra rehetra manerana ny Nosy ary iaraha-mientana amin'ireo minisitera rehetra voakasika miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka isan-tsokajiny.
Amin'ity andiany voalohany ity dia ny Faritra Analamanga no handray ny hetsika izay hatao ny 26 hatramin'ny 28 novambra eto Antananarivo ary hitety faritra isan-taona ny fankalazana.

Ny tanjona dia ny fampahafantarana ireo otrikarena ao amin'ny Faritra iray sy fitadiavana loharanom-bola ahafahana manatanteraka ireo tetikasa isan-karazany eny anivon'ny Faritra.
Ny lohahevitra banjinina amin'ity andiany voalohany amin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny Faritra ity dia ny hoe « Madagascar dans une nouvelle décennie : valorisation des potentialités des régions et promotion du partenariat pour le développement » na "Madagasikara miatrika ny folo taona vaovao : fanomezan-danja ny otrikarena isam-paritra sy fampiroboroboana ny fiaraha-miombona antoka ho amin'ny fampandrosoana"
Toerana roa no handray ny hetsika dia ny Lapan'ny tanàna etsy Analakely sy ny Lapan'ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina. Hisy ihany koa ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara samihafa.

logo analamanga

Antsipiriany